Pekka Kauhanen © HAM / Maija Toivanen

Pekka Kauhanens skulpturstig

skulpturer

Skulptören Pekka Kauhanen har utöver två egna konstverk valt tre offentliga skulpturer som han anser vara viktiga för sin rutt.

Gunnar Finnes Saga och Sanning offentliggjordes 1932 till minnet av nationalförfattaren Zacharias Topelius. De skeppsbrutna från 1898 är i sin tur den första utomhusskulpuren som inte har rests med anledning av en viss händelse eller person. Marjo Lahtinens Torso har skapats av mycket sällsynt ljusröd granit från Vesanto. Konstverket offentliggjordes på Helsingforsdagen 12.6.2008.

Starta
Pekka Kauhanen © HAM / Maija Toivanen

Pekka Kauhanens skulpturstig

skulpturer

Skulptören Pekka Kauhanen har utöver två egna konstverk valt tre offentliga skulpturer som han anser vara viktiga för sin rutt.

Gunnar Finnes Saga och Sanning offentliggjordes 1932 till minnet av nationalförfattaren Zacharias Topelius. De skeppsbrutna från 1898 är i sin tur den första utomhusskulpuren som inte har rests med anledning av en viss händelse eller person. Marjo Lahtinens Torso har skapats av mycket sällsynt ljusröd granit från Vesanto. Konstverket offentliggjordes på Helsingforsdagen 12.6.2008.

Starta