Får vi presentera något nytt?

9 skulpturer

HAM anskaffar årligen nya offentliga konstverk för gatuområden och parker, ibland även verk inne i byggnader. Målet är att placera ut konst jämlikt i alla stadsdelar, samt i nya bostadsområden som inte ännu har offentlig konst.

Starta

Får vi presentera något nytt?

9 skulpturer

HAM anskaffar årligen nya offentliga konstverk för gatuområden och parker, ibland även verk inne i byggnader. Målet är att placera ut konst jämlikt i alla stadsdelar, samt i nya bostadsområden som inte ännu har offentlig konst.

Starta